1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 12.00 ostatniego dnia pobytu. Rozliczana jest według cennika zawartego na stronie Cennik. Pozostanie dłużej niż stanowi regulamin oznacza naliczeniu opłaty za kolejną dobę. Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę pokoju.
 2. Rezygnacja z wynajmu lub nie odebranie przez Gościa domu w ciągu 24 godzin od daty rezerwacji uważa się za odstąpienie Gościa od umowy. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 3. W obiekcie akceptujemy zwierzęta domowe o wadze do 5 kg.
 4. Gość nie może użyczać oraz podnajmować obiektu innym osobom, jak również zapraszać znajomych z zewnątrz czy wynajmować rotacyjnie.
 5. W obiekcie/pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
 6. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak ich utratę. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. Na poczet ewentualnych szkód wyrządzanych przez Gościa pobierana jest kaucja w wysokości 800 zł, płatna w dniu przyjazdu. Kaucja zwracana jest po odbiorze obiektu.
 7. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, do pokrycia kosztów jej naprawy wykorzystuje się kaucję. Jeżeli pobrana kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, to do pokrycia dodatkowych kosztów zobowiązana jest osoba dokonująca rezerwacji.
 8. Stan techniczny urządzeń, wyposażenia oraz estetyki pomieszczeń obiektu oraz jego otoczenia w dniu odbioru przez Gościa nie mogą być w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim obiekt przekazany był Gościowi.
 9. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 100 zł.
 10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 11. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 12. Brak prądu oraz wody wynikające z awarii u dostawcy nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.